Genetisk variation - biologisk mångfald inom arter - delar upp arter i lokalt anpassade populationer, möjliggör evolution av nya anpassningar när miljön förändras och gör ekosystemen mer effektiva och uthålliga. Trots detta finns idag ingen bevakning av vår genetiska mångfald i haven, och ingen eller mycket bristfällig förvaltning.