Varje år sammanställer projekt Levande skärgårdsnatur en fyllig årsrapport som bygger på omfattande inventeringar av utvalda djur och växter i skärgården. I rapporten behandlas bl a våra kustfåglar, rödlistade fjärilar och ett antal sällsynta växter. Man rapporterar också om mellanskarvens utbredning, tillståndet för gråsäl, havsörn och berguv. För livet under vattenytan ägnas särskild uppmärksamhet åt blåstång och havstulpaner.