I havet är påväxt ett naturligt fenomen samtidigt som lediga ytor är en begränsande faktor. Då en mänsklig konstruktion i form av en ren yta sänks ned i havet startar därför påväxten omedelbart. Det växer urskilljningslöst, på båtskrov, pipelines, fiskeredskap och oljeriggar, vilket sedan urminnes tider skapat problem för människan.