Marine Paint är Sveriges största samlade forskningsprojekt inom området marin påväxt och miljöanpassad båtbottenfärg. Projektet startade med en substans som visat sig effektiv mot havstulpaner. Idag utvecklar forskarna högteknologiska färgsystem och recept för att hindra all typ av påväxt.