I denna rapport visas resultaten från en enkätundersökning i tio fiskevårdsområden vid Upplandskusten år 2002. Fritidsfiskare längs Upplandskusten fångade totalt cirka 187 ton fisk år 2001. Vanligast var strömming, gädda, abborre och gös. En stor del av fritidsfiskarna upplevde att gösen har minskat. Det stämmer överens med uppgifter från yrkesfisket samt från Fiskeriverkets provfisken.