Fokusera på de stora miljöutmaningarna. Problem och möjligheter bör stå i centrum när forskningsfrågorna formuleras och ökade satsningar på åtgärdsforskning bör göras. Den svenska miljöforskningen håller generellt sett god vetenskaplig kvalitet och hanterar för samhället viktiga frågor. Det är de viktigaste slutsatserna i den strategi och analys av svensk miljöforskning som Formas lämnat till regeringen.