I många skyddade kustvikar kan man sommartid se stora sjok av flytande, hopsnärjda alger. Algerna gynnas av övergödning, och är så framgångsrika att de ibland kallas havets ogräs.