En studie i sociala och kulturella förändringar i isländskt fiskeri, som effekt av både nationella och globala processer inom fiskeförvaltning. Inte minst i den internationella kontexten av ny syn på miljöfrågor i allmänhet och marina däggdjur i synnerhet. Särskilt frågan om valjakt kontra valskådning lyfts fram som ett tydligt exempel.