En taxonomisk provningsjämförelse har genomförts mellan de laboratorier som utför identifikationsarbeten av marin mjukbottenfauna från Östersjön och svenska västkusten. Resultaten används för att bedöma felprocent i bestämningarna och få ett mått på vilken precision och variation som förekommer.