Den över 200 sidor tjocka rapporten är flaggskeppet bland publikationerna från fiskeavdelningen på FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation). Skriften kommer ut vartannat år och ger en sammanfattning av global statistik för fisk, fiske och vattenbruk — bland annat utifrån bestånd, handel och konsumtion. Nu har den nya rapporten släppts, med statistik som främst gäller 2008 års fiske.