Fartygstrafiken och oljetransporterna över Östersjön har ökat och förväntas också fortsätta att öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. För att få bättre kunskap om hur stor risken är i förhållande till olika habitat och populationers känslighet i händelse av ett oljeutsläpp initierade Naturvårdsverket, i samråd med transportstyrelsen och Kustbevakningen, projektet ”Risk- & sårbarhetsanalys för oljeutsläpp i svenska havsområden”.