Det illegala och oreglerade fisket runt Antarktis har varit omfattande under de senaste femton åren. Diplomatiska resurser har ägnats åt att påverka flaggstater, och ertappade fartyg harsvartlistats. Samtidigt har många länder satsat stora resurser på övervakning och internationellt samarbete. Trots att de illegala aktörerna ständigt anpassar sig till förvaltningsåtgärderna har arbetet gett tydliga resultat.