Torskfiske med bur kan vara ett bra och miljövänligt alternativ till traditionellt fiske. Intresset för detta burfiske är stort både nationellt och internationellt.