För att sprida kunskap och öka intresset för naturvetenskap har en film och ett datorspel utvecklats. Produkterna beskriver livet i en liten droppe havsvatten och havets näringsväv.