EEA:s miljötillståndsrapport 2010 består av fyra delar: * En del som behandlar globala frågor som kan påverka miljöpolitiken i Europa. * En del som presenterar bedömningar av olika miljöfrågor i Europa som berör viktiga socioekonomiska och miljömässiga trender. * En del som ger bedömningar av miljötillståndet i respektive land inom ett antal områden. * En syntesrapport på varje lands språk sammanfattar hela rapporten.