Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådets utvärdering av svenska forskningen om biologisk mångfald, både med tanke vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället.