Den nationella miljövervakningen av växtplankton, djurplankton och bakterieplankton redovisas med text och figurer. Tillstånd och trender för plankton i de olika havsområdena sammanfattas dessutom utifrån dessa variabler.