Det finns fortfarande många kunskapsluckor att fylla när det gäller miljögifter i biologiskt material. De ämnen som övervakas är en försvinnande liten del av de ämnen i kemiska produkter, varor och läkemedel. Glädjande nog har vi dock flera exempel på att resoluta åtgärder verkligen får effekt.