Halter av organiska miljögifter, kvicksilver, kadmium och bly i fisk och sillgrissleägg.