Östersjöns havsörnar har under lång tid varit drabbade av kraftiga störningar på fortplantningen. Höga halter av miljögifter har bland annat lett till att örnarnas ägg inte har kunnat kläckas. Nu visar det sig att även vuxna fåglar dör av förgiftning, och källan är sannolikt bly från ammunition som havsörnarna får i sig genom skjutna bytesdjur.