Den svenska marina miljöövervakningen ger upphov till mängder av data. Dessa hanteras och presenteras på flera olika sätt. Dels i större utvärderande rapporter som HAVET , men också i form av enklare indikatorfaktablad. Resultaten redovisas på varierande geografiska skalor, antingen på nationell nivå, på havsområdesnivå eller på europeisk nivå.