Vindkraftverk placerade på havets botten kan överföra lågfrekventa ljud till den omgivande miljön. Metoden som använts i den här studien omfattar förändringar i beteende och aktivitetsmönster hos limfjordsmussla, ormstjärna, sandräka och rödspotta.