Rapporten redogör för hur småfisk vid vindkraftsparken Lillgrund i Öresund påverkades av etableringen. Jämförelser gjordes mellan förhållandena i det direkt påverkade området före, under och efter arbetet samt vid ett kontrollområde utanför vindkraftsparken