Rapporten beskriver hur olika tekniskt relevanta alternativ för fundamentmodeller, förankringsutövande och utformning av erosionsskydd förväntas påverka den marina miljön.