Analys och utvärdering av den forskning och undersökningsverksamhet som bedrivs inom Fiskeriverkets avdelning för forskning och utveckling. Bakgrund är att en ny myndighet för havs- och vattenmiljö bildas den 1 juli 2011, där Fiskeriverket och delar av Naturvårdsverket ska ingå.