Människans ständiga exploatering av jordens resurser har resulterat i att den biologiska mångfalden utarmas i snabb takt. Eftersom arter i ett ekosystem påverkar varandra på många sätt riskerar minskad artrikedom att förändra ekosystemets förmåga att leverera tjänster och varor som vi människor är beroende av. Omsättning av näringsämnen och produktion av biomassa är exempel på sådana livsviktiga ekosystemfunktioner som kan påverkas av att arter försvinner.