Kransalger är relativt vanligt förekommande längs Gotlands kuster. I gotländska kustvatten representeras kransalgerna av två släkten, Chara spp. och Tolypella sp. De vanligast förekommande arterna är Chara canescens, C. aspera och C.baltica. T. nidifica och C. horrida förekommer i mindre omfattning. C. horrida förs till de rödlistade arterna i Sverige och är föremål för åtgärdsprogram för hotade arter.