EU-kommissionen dömer ut den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken som misslyckad. I FISKE 2020 lägger Fiskeriverket fram det helhetsgrepp som kan leda till att vi om tio år fiskar stora fiskar och på bestånd som liknar de naturliga. Yrkesfiskarna bör ha stora möjligheter att påverka sitt fiske, genom att fiskemöjligheter görs överförbara — det kan röra sig om kvoter eller fiskedagar - och att fiskaren själv tar ett ökat ansvar. Fisket bör inriktas på bestånd med stora individer. Och det fiske som har störst värde för samhället bör få företräde.