De flesta vet att djur, såsom människor, behöver syre för att andas. Sedan länge är det också känt att vissa bakterier istället kan andas nitrat. Forskare har nu upptäckt en grupp av encelliga djur som, precis som bakterierna, kan nyttja nitrat istället för syre i sin andning. Dessa encelliga djur, foraminiferer, finns överallt i våra hav, och verkar ha stor betydelse för hur mycket kväve som försvinner från havsvattnet och upp i atmosfären.