Dagens havsmiljö präglas av decenniers utsläpp av näringsämnen och gifter från land och luft, i kombination med ett hårt drivet fiske och andra mänskliga aktiviteter. Detta har resulterat i storskaliga förändringar och utarmning av arter. Samtidigt är vår kunskap om hur de marina ekosystemen ser ut och fungerar mycket bristfällig jämfört med på land. Arbetet med att inkludera marina grupper i rödlistan är ett sätt att råda bot på detta.