Mellan sandkornen på havsbotten finns en värld som få känner till. Nästan alla djurgrupper har arter som är anpassade till denna miljö, och dessa bidrar mycket till biodiversiteten i havet. Ringmaskfamiljen Enchytraeidae är här främst representerad av ett släkte kallat Grania, som består av slanka, mestadels vita eller genomskinliga maskar, som blir en till två centimeter långa och ungefär en tiondels millimeter tjocka. Arter av Grania kan hittas i marin sand världen över, från tidvattenzonen ner till djuphavet. Denna avhandling är en studie i Granias systematik, det vill säga hur många arter av Grania det finns, hur evolutionära släktskapsförhållanden inom och mellan arter ser ut, samt deras relationer till andra närbesläktade organismer.