Svensk marin forskning håller hög kvalitet och är högst relevant. Däremot når forskningsresultaten ofta inte ut till politiker och praktiker. Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. När forskarna samarbetat över disciplingränserna, såväl nationellt som internationellt, nådde man också högre vetenskaplig kvalitet. Det visar den utvärdering för åren 2003-2009 som Formas och Naturvårdsverket har lämnat till regeringen.