Sveriges havspolitik utgår från synsättet att våra hav är en oumbärlig resurs. För att bevara denna resurs krävs en helhetssyn på hur vi använder haven och ett arbete för att bevara eller återställa havens ekosystem. Det är utgångspunkten för en sammanhållen svensk havspolitik.