Havet innehåller ett myller av bakterier, både i vattenmassan och i sedimenten. Dessa kan användas på många sätt i människans tjänst. Hur hittar vi och kommer åt denna gömda rikedom?