Längs Trelleborgs kust breder illaluktande algmassor ut sig på stranden och vattnet består av en tjock algsoppa av trådiga rödalger. Algmassorna är en lämplig råvara för produktion av biogas. Dessutom är de lätta att skörda.