En av övergödningens mest märkbara effekter i Östersjön är de massiva blomningarna av cyanobakterier under sommarhalvåret. En annan effekt är utbredd syrebrist på de djupa bottnarna. I arbetet med miljöfrågor hänvisar man ofta till förhållandena runt förra sekelskiftet. Då anses Östersjön ha varit ett näringsfattigt innanhav med klart vatten och väl syresatta bottenförhållanden. Men stämmer dessa antaganden? Är dagens syrebrist i Östersjön unik, eller har liknande förhållanden förekommit längre tillbaka i tiden?