Växtligheten i havet ger oss viktig information om närsaltsbelastningen och artrikedomen i ett havsområde. Därför har övervakningen av vegetationsklädda bottnar utökats de senaste åren. Bottenvegetationen kring våra kuster har generellt sett en hög ekologisk status. I stora delar av Östersjön håller tången successivt på att återhämta sig efter en dålig period för ett tjugotal år sedan. Men i delar av Skagerrak verkar situationen istället bli sämre.