Miljövervakningen av djurlivet på och i mjuka sedimentbottnar visar att statusen huvudsakligen är måttlig i de flesta havsområden.