Övervakningen av miljögifter visar att många av dessa fortfarande utgör ett problem, framförallt i Östersjön. Dioxinnivåerna är fortfarande alarmerande höga och ämnet HBCD ökar fortfarande i miljön.