Miljömålet Giftfri miljö säger att naturfrämmande ämnens påverkan på ekosystemet ska vara försumbar. Bästa sättet att undersöka den saken är att studera miljögifters effekter på olika arter. Flera sådana program ingår i övervakningen. De har delvis olika inriktning, men ger sammantaget tidiga signaler om allvarliga problem uppstår i våra havsområden.