Hormonpåverkan på fisk nedströms reningsverk har påvisats i Sverige och då har läkemedelsrester, främst p-piller, utpekats som trolig orsak. Kunskapen om spridning av dessa ämnen är i nuläget kraftigt begränsad av hur många prover man har råd att analysera. I avhandlingen diskuteras både kemisk kvantifiering av hormonstörande ämnen och biologiska mätverktyg. I den här avhandlingen presenteras en metod för att mäta halten av naturligt östrogen samt den aktiva substansen i p-piller i avloppsvatten.