Skarpsillen är en omtalad fisk, som finns i Kattegatt, Skagerrak och i Östersjön upp till Bottenviken på den svenska sidan. De lever i stim som förflyttar sig mellan ytan på natten och närmare botten på dagen. Skarpsillen äter djurplankton, mest hopp- och hinnkräftor samt små fisklarver.