Sjögräsängar är viktiga som barnkammare för många fiskarter, men är hotade av människan genom bland annat övergödning. Nu visar resultat från forskning utförd av svenska forskare i Sverige och i Östafrika på att även överfiske av stora rovfiskar skulle kunna ge negativa effekter på sjögräset. Detta visar hur viktigt det är att man inom förvaltningen använder sig av en kombination av åtgärder när sjögräsängarna ska räddas.