En konstgjord sillgrisslehylla har byggts på Stora Karlsö, för att förbättra möjligheterna att studera vad som händer med Östersjöns fåglar när ekosystem förändras.