Det blir allt tydligare att man inte kan titta på en art i taget när man bestämmer hur mycket man ska fiska. Man måste samtidigt ta hänsyn till vad som händer med andra delar av ekosystemet. Att förvaltningen av torsken påverkat andra bestånd både till havs och vid kusten är ett bra exempel på varför man bör använda sig av ekosystemansatsen.