Under 2008 fick Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium i Lysekil kännedom om att amerikansk hummer förekom i vattnen strax utanför Smögen. Sedan 1999 har 18 stycken amerikanska humrar fångats i norska vatten och en hummer i danska vatten.Det är okänt i vilken grad amerikansk hummer förekommer i våra vatten. Hummerfiskare inrapporterar därför misstänkta amerikanska humrar till Havsfiskelaboratoriet.