Samråd och samverkan kring översikt av väsentliga frågor i distrikten och om kartläggning och analys har genomgörts. En stor del av året har ägnats åt att ta fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Denna rapport ger en återblick på året som har varit och de resultat som uppnåtts i Sverige.