Baserat på en tidigare sammanställningdär 27 olika områden i Västernorrlands län föreslogs som potentiella framtida marina reservat, plockades ett antal områden ut där kunskapen inte var tillräcklig för att bedöma områdets biologiska värden.Områdena inventerades fr.a genom att använda videoteknik. De besökta områdena hade alla delvis mycket intressanta och vackra bottensamhälllen. Undantagen var Storgrundet som var kraftigt påverkat av Sundsvallsbukten med lägre salthalt och eventuell påverkan från stadens industrier.