Grunda havsvikar är mycket värdefulla naturmiljöer efter den svenska kusten. De fungerar som barnkammare åt många fiskarter, t.ex. abborre och gädda och här trivs sjöfågel och växter av olika slag. I rapporten föreslås bland annat att inventeringsuppföljningar för naturtillståndsbedömning av grunda vikar görs med olika tidsintervaller för vegetation och fiskyngel samt för öppna och inneslutna vikar.