Havet mår inte bra, och en förbättring av havsmiljön står därför högt på den politiska agendan. Ett av verktygen för att nå en förbättring är att bilda marina naturreservat.